undefined


ridehall - ridehaller - ridebane

Ridehall
Vi leverer ridehall i både tre og stål. Isolerte ridehaller og uisolerte ridehaller. Våre ridehaller har store lysfelt. Ridehall i stål produseres av Tectum, Sverige mens ridehall i tre leveres gjennom Drott fra Tyskland.
Ridehall i størrelse 20 x 40 mm ridebane opp til ridehaller i størrelse 20 x 60 m ridebane. Ridehaller kan også leveres med ferdige betongfundamenter. Rammene og betongen leveres og monteres alltid av oss, mens platetak og vegger kan monteres på egeninnsats. Ridehaller bygges både som enkeltstående ridehall eller som en del av et ridesenter.Til ridehallen kan vi levere utsyr som hinder, vanningsanlegg,vant og ridespeil.
Les mer om ridehall her

Ridebane
Bygging av Ridebane er et spesialområde. Vi bygger ridebane etter de mest moderne prinsipper med gummiunderlag og et banedekke med sand/fiberblanding. Ridebane med slikt banedekke er mye enklere å vedlikeholde og er skånsom mot hest og rytter. Gummiunderlaget drenerer vannet bort på ridebane og holder banedekke fuktig, myk men fast. Ideell for sprangridning. Erfaringer fra både sprangridning og dressur er betydelige.
Les mer om ridebane og banedekke her

Vanningsanlegg
Innendørs ridebane trenger av og til vanning for å unngå støvføyke. Vi har automatisk forstøvning som vanningsanlegg.
vanningsanlegg monteres på egne stag i midten av ridehall med dyser som fordeler vanning over hele banen.Vanning kan styres manuelt eller på tid. Vanningsanlegg basert på finforstøvning er lite merkbart for mennesker og dyr og ev. hinder og banedekke.
Les mer om vanningsanlegg her

Dressur og sprangridning - hest
Vi har alt av utstyr til dressur og sprangridning. Railer, merker, hinder,inngjerding, harver og slådder til banen, skap til rytteren med plass til alt nødvendig utstyr etc.
Les mer om dressur og sprangridning her

Ridesenter
Ing. Finn Kikut AS er Deres samarbeidspartner når det gjelder å utvikle hele konsept for stallbygg ridehaller, ridesenter. Vi bistår med alle detaljer og har sentral godkjenning.
Les mer om ridesenter her

undefined


Post@finnkikut.no